Politica de confidentialitate

Politica de Confidentialitate si Prelucrarea Datelor
Politica taxon.ro privind confidentialitatea si prelucrarea datelor personale este in deplin acord cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia si prelucrarea datelor persoanelor fizice.

-    Datele de identificare ale taxon.ro: taxon.ro este denumirea comerciala a SC Taxon Solutions SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 2, Strada Semilunei nr.7, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/19988/2004, cod unic de inregistrare fiscala RO17004988
-    Adresa la care pot fi transmise solicitari de informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal: SC Taxon Solutions SRL, Bucuresti, sector 2, Strada Semilunei nr.7 in atentia RESPONSABILULUI CU PROTECTIA DATELOR sau la email contact@taxon.ro
-    Datele cu caracter personal sunt colectate direct de la Cumparator/Client/Utilizator cu acordul si controlul acestuia
Scopurile si temeiurile colectarii si prelucrării datelor personale:
-    Prestarea serviciilor 
•    Accesarea site-ului
•    Crearea si administrarea contului pe platforma taxon.ro
•    Preluarea, validarea, expedierea si facturarea comenzilor
•    Rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la comanda
•    Returnarea produselor
•    Rambursarea contravalorii  produselor
•    Asigurarea serviciilor de suport
-    Imbunatatirea serviilor noastre:
•    In vederea imbunatatirii serviciilor oferite, putem colecta informatii privitoare la comportamentul de cumparator, putem efectua studii de piata si putem invita Cumparatorii la completarea unor chestionare de satisfactie privind produsele achizitionate 
-    Marketing:
•    Prezentarea ofertelor pentru produsele de interes, prin email si/sau telefon, cu informatii referitoare la produsele similare si complementare celor achizitionate
•    Informatii despre produsele adaugate in Cosul de cumparaturi sau la rubrica Favorite.
•    Datele ofite pot fi folosite la alcatuirea unui profil de cumparator.
•    Comunicarile de marketing se fac cu consimtamantul Dvs.
-    Durata de pastrare a datelor personale:
•    taxon.ro poate pastra datele personale ale utilizatorilor pe durata de timp in care acestia au cont active de utilizator.
•    Utilizatorii pot solicita oricand stergerea datelor personala din baza noastra de date
-    Drepturile utilizatorilor in calitatea de persoane vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate:
•    Dreptul la confirmarea prelucrarii datelor personale
•    Dreptul la obtinerea unei copii a datelor cu caracter personal, in cazul in care acestea au fost prelucrate
•    Dreptul la rectificarea datelor personale inexacte
•    Dreptul la stergerea datelor personale, in conditiile legale. Stergerea datelor cu caracter personal este ireversibila, taxon.ro nu le va mai putea pune ulterior la dispozitia clientilor (ex: comenzi, facturi, etc).
•    Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor personale
•    Dreptul la portabilitatea datelor personale: dreptul de a primi datele cu caracter personal si de la transmite altui operator
•    Dreptul la opozitie, in conditiile legii, la prelucrarea datelor cu caracter personal
•    Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.
•    Dreptul sa va adresati printr-o plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) in situatia in care considerati ca datele dumneavoastra nu au fost prelucrate in conformitate cu prevederile legale
•    Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus, va rugam sa va adresati prin cerere scrisa, datata si semnata catre taxon.ro la adresa e-mail: contact@taxon.ro sau prin posta, la adresa: Taxon Solutions SRL, Strada Semilunei 7, parter, sector 2, Bucuresti
-